Slovníček

Malý slovníček pro ty, kterým jde ze všech těch odborných výrazů hlava kolem 🙂

Agender – Člověk, který se neidentifikuje s žádným pohlavím.

Androfilie – Androfilní lidé jsou citově a fyzicky přitahovní k mužům.

Antiandrogen – Lék potlačující účinek mužského pohlavního hormonu testosteronu.

Asexualita – Asexuální lidé necítí potřebu sexuálního kontaktu s jinou osobou nebo u nich sexuální touha zcela chybí. Nejedná se o poruchu, ale běžnou variantu lidské sexuality.

Autogynefilie – sexuální vzrušení jako důsledek představy sama sebe jako ženy. Vyskytuje se u 93% žen z běžné populace.

Bigender –Člověk, který se identifikuje rovnou měrou s oběma pohlavími.

Butch – Označení pro maskulinní lesbu.

Coming-out – Proces při kterém se člověk vyrovnává se svojí menšinovou sexuální orientací/pohlavní identitou (tzv. vnitřní coming-out) a přestane tuto skutečnost před okolím tajit (tzv. vnější coming-out).

Bisexualita – Bisexuální lidé jsou citově a fyzicky (ať již stejnou či rozdílnou měrou) přitahováni k osobám obojího pohlaví.

Cissexualita – Jako cissexuální se označují lidé, kteří nejsou transsexuální, tj. jejich fyzický vzhled a pohlavní identita jsou ve shodě.

Crossdressing – obvykle používáno jako synonymum pro transvestitismus v anglicky mluvícíh zemích. Někdy užíváno též v užším významu: crossdresser je transvestita, u kterého je hlavní motivací převlékání částečná/dočasná identifikace s opačným pohlavím.

Dihydrotestosteron – Metabolit testosteronu, častá příčina ztráty vlasů u mužů.

Dilatace – Proces, nutný pro zachování rozměrů pochvy u MtF po SRS.

Drag king – Žena převlečená za muže, která vystupuje v rámci travesti vystoupení.

Drag queen – Muž převlečený za ženu, který vystupuje v rámci travesti vystoupení.

Estrogen – Jeden ze dvou hlavních ženských pohlavních hormonů. Předepisuje se během HRT u MtF.

Faloplastika – Operace k vytvoření plastiky penisu.

Femme – Označení pro feminní lesbu.

FtM – Z anglického „female to male“. Transmuž, člověk procházející přeměnou ženy na muže.

Gender – Velmi zhruba „sociální pohlaví“. Označuje kulturně konstruované rozdíly mezi muži a ženami. Obsah se liší mezi jednotlivými kulturami a dějinnými obdobími (např. ještě v devatenáctém století byla růžová považována za mužnou barvu).

Genderfuck – Úmyslné překračování genderových norem, jako vyjádření nesouhlasu a pohrdání jejich svazujícím vlivem na život člověka.

Gynefilie (alt. gynofilie) – Gynefilní lidé jsou citově a fyzicky přitahování k ženám.

Heterosexualita – Heterosexuální lidé jsou citově a fyzicky přitahováni k osobám opačného pohlaví. Nejedná se o poruchu 😉

Homosexualita – Homosexuální lidé jsou citově a fyzicky přitahováni k osobám stejného pohlaví. Není vzácné, že se transčlověk v průběhu hledání své identity snaží dočasně zařadit mezi gaye nebo lesby.

HRT – Z anglického „hormonal replacment therapy“ – česky hormonální substituční léčba.

Hysterektomie – Chirurgické odnětí dělohy, součást SRS u FtM,

Intersexualita – Intersexuální lidé vykazující kombinaci znaků obou pohlaví zároveň. Intersexuální hnutí bojuje za možnost volby si tuto nejednoznačnost podržet a nebýt nucen k chirurgickým zákrokům, které by vedly k „normalizaci“ jejich stavu. V jistém smyslu se transsexualita dá považovat za krajní typ intersexuality.

Komisuroplastika – viz Z-plastika.

LGBTIQ – Zkratka souhrnně označující „sexuální“ menšiny tj. lesby, gaye, bisexuální lidi, translidi, intersexuální lidi a queer populaci. Někdy se posledních pár písmen vypouští, což může znamenat, buď užší pojetí skupiny nebo lenost autora 🙂

Metoidioplastika – Zákrok, kterým se u FtM uvolní zvětšený klitoris a vytvoří se z něj mikropenis.

Mastektomie – Zákrok vedoucí k odstranění prsní žlázy.

MtF – Z anglického „male to female“. Transžena, člověk procházející přeměnou z muže na ženu.

Nekróza – Odúmrť tkáně, odumření tkáně např. pro nedostatečné krevní zásobení.

Orchiektomie (alt. orchidektomie) – Chirurgické odstranění varlat, součást SRS u MtF.

Píštěl (fistule) – Nepříjemná pooperační komplikace. U MtF nejčastěji dochází k srůstu a propojení pochvy a střeva nebo pochvy močového měchýře. Naopak u FtM vznikají píštěle nejčastěji po faloplastice na nově vytvořené močové trubici a jejím napojení na původní vyústění.

Pletysmograf Přístroj na ‚měření‘ orientace založený na principu zjišťování změn průtoku krve pohlavními orgány v závislosti na různých vizuálně-erotických stimulech. Někteří sexuologové toto vpravdě středověké a hlavně zbytečné vyšetření vyžadují i při diagnostice transsexuality.

Plicní embolie – Závažný, život ohrožující stav, při kterém dochází k ucpání plicních cév krevní sraženinou. Může také nastat jako pooperační komplikace. Vyšší riziko u MtF v důsledku vlivu estrogenu na srážlivost krve.

Pohlavní identita – Pravděpodobně vrozená vlastnost, která určuje s jakým (či vůbec nějakým) pohlavím se člověk bude během života identifikovat.

Progesteron – Jeden ze dvou hlavních ženských pohlavních hormonů. Narozdíl od estrogenu se obvykle se během HRT u MtF nepředepisuje.

Procházení (passing) – Schopnost být vnímán jako příslušník toho pohlaví, které je v s souladu s pohlavní identitou dané osoby.

Prolaktin – Hormon produkovaný hypofýzou, ovlivňuje především laktci (produkci mléka). U MtF jsou často po zahájení HRT naměřeny zvýšené hodnoty tohoto hormonu. Vedlejším příznakem může být snížení libida. Extrémně vysoké hodnoty mohou značit rozvoj prolaktinomu.

Přeměna (transition) – Běžně užívaný výraz pro proces změny pohlaví.

RLT (též: Real Life Test, Test reálného života) – Období, ve kterém si transčlověk vyzkouší život v preferované pohlavní roli „nanečisto“, tj. předtím, než podstoupí nevratné operační zákroky. Zároveň se jedná o jednu z podmínek pro podstoupení těchto zákroků.

Queer – Jako „queer“ se označují lidé, kteří se vymykají běžným normám lidské sexuality (heterosexualita, monogamie apod.).

SRS – Z anglického „sex reassignment surgery“ čili operace vedoucí ke změně pohlaví. Někdy se též trochu kontraintuitivně používá i zkratka GRS z „gender reassignment surgery“. Nicméně při operaci se nemění „gender“ čili sociální pohlaví, ale naopak „sex“ čili pohlaví fyzické.

Stenóza – Zúžení průsvitu dutého orgánu. U translidí se nejčastěji setkáme se stenózou močové trubice po faloplastice/vaginoplastice nebo stenózou pochvy u MtF.

Testosteron – Mužský pohlavní hormon.

Travesti – Druh uměleckého vystoupení, kdy se muž či žena převlékne za příslušníka opačného pohlaví. Často je vzhled, vystupování a chování typické pro opačné pohlaví dotaženo do extrému (výrazný makeup, večerní róby, jehlové podpatky), že působí až parodicky. Tradiční součást subkultury gayů a leseb. Viz též drag queen a drag king.

Transgender – Trochu nešťastný termín většinou označuje souhrnně všechny trans-skupiny, tj. hlavně transvestity a translidi.

Transvestitismus – Doslova „převlékačství“. Transvestité mají potřebu se připodobnit opačnému pohlaví nejčastěji volbou oblečení a dalších doplňků. Na rozdíl od translidí se s druhým pohlavím neidentifikují zcela nebo pouze dočasně. Jejich pohlavní identita buď zcela odpovídá fyzickému pohlaví nebo je nevyhraněná či nestálá. Motivace se pohybuje od sexuálního uspokojení po neurčitou pohlavní identitu, často se však tyto dva extrémy od sebe nedají odlišit. Transvestité vytváří svébytnou subkulturu, značně odlišnou od běžného života translidí. Nicméně nezanedbatelná část transžen v průběhu hledání své pohlavní identity prošla obdobím, kdy se identifikovaly jako trasvestité. Viz též crossdressing

Vaginoplastika – Operace k vytvoření plastiky ženského genitálu.

Z – plastika – Druhá, menší operace, která se provádí při SRS u MtF. Též komisuroplastika.6 komentářů u Slovníček

 1. Andie Elisabeth napsal:

  Moje $0.02: V anglicky mluvící komunitě se slovem ‚gender‘ rozumí to, co má člověk mezi ušima, což by odpovídalo termínu pohlavní identita. Zatímco ‚sex‘ je to, co má člověk v kalhotech, popř. sekundární pohlavní znaky.
  Toto je definice, s níž se já identifikuji, ale pokud se zeptáte deseti lidí, tak Vám každý nejspíš řekne něco jiného.

  • Gekko napsal:

   Pokud to tak někdo (i v anglicky mluvících zemích) používá, pak to používá nepřesně. Odpovídající anglický termín pro pohlavní identitu by byl ‚gender identity‘. Výraz ‚gender‘ má samozřejmě v angličtině širší význam než v češtině, ale i tak se obecně vztahuje na vnější, nebiologické projevy pohlaví (jak jsou v té které společnosti chápány). Zároveň je však pochopitelné, že ten projev může být v rozporu s tím, jak se osoba identifikuje. Takže bych mezi výrazy ‚gender‘ a ‚gender identity‘ rozhodně rovnítko nedávala 😉

 2. Chris napsal:

  Dovolil bych si poprosit o doplnění pojmu „genderqueer“, který může (ale nutně nemusí) fungovat jako nadřazený pojem pro bi-gender, agender, two-spirit, non-binary, androgyne a další pojmy. Zbytek slovníku je skvěle zpracovaný, hodně věcí mi ujasnil, děkuji. 🙂

 3. ejirek012 napsal:

  Heterosexualita. Nejedná se o poruchu. Zatím.

 4. Transgendercz napsal:

  93% žen nemá autogynefilii, byla použita chybná metodologie. A je to i urážlivé toto psát o ženách. Většina žen nesnáší svoje tělo, natožpak aby je vzrušovalo 🙂 Jestli je zdroj odtud? en.wikipedia.org/wiki/Blanchard%27s_transsexualism_typology
  Tak je to opraveno :“However, in a response to the paper, Lawrence (2009) criticized Moser’s methodology and conclusions, and asserted that genuine autogynephilia occurs very rarely, if ever, in natal women.“

 5. Frances Velískových napsal:

  Promiňte, ale u zkratky LGBTQI vám zřejmě chybí i APD (agender/sexual, pansexual, demisexual) Běžně se to tam vyskytuje taky. Každopádně, dnes už sám neumím sčítat kolik ‚toho‘ je. Minule jsem četl i něco jako „Firegender“ xD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *