Transsexualita

Transsexualita je stav, při kterém se u jedince pohlavní ústrojí (pravděpodobně během nitroděložního vývoje) vyvinulo jedním směrem, zatímco mozková centra určující pohlavní identitu směrem druhým (o tom více v článku o Biologii transsexuality). Tím se podobá intersexualitě (stav, kdy jedinec vykazuje, jak mužské, tak ženské pohlavní znaky), za jejíž krajní formu bývá transsexualita i považována.

V praxi se tento stav projevuje tak, že se transsexuální člověk cítí být opačným pohlavím, než mu bylo přiřčeno při narození, tj. transženě (MtF = male to female) bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví, ačkoli se cítí být ženou a naopak transmuži (FtM = female to male) bylo přiřazeno pohlaví ženské. Tento stav nesouladu se označuje jako „pohlavní rozlada“ a může být pro postiženého člověka zdrojem značného nepohodlí až utrpení. V neřešených případech obvykle vede k závažným psychickým problémům a často až k pokusu o sebepoškození. Zmiňovaným řešením obvykle bývá změna pohlaví, běžně označovaná jako „přeměna“ (více v sekci Léčba).

Samotné označení „transsexualita“ je poněkud nešťastné, protože vzbuzuje dojem, že translidem jde hlavně o sex. O „sex“ opravdu jde, ale v původním anglickém významu, tedy „pohlaví“. Latinská předpona „trans-“ pak znamená mimojiné: „směřování z jedné strany na druhou, z jedné oblasti do druhé“ a „přesahování, překročení nějaké hranice“. A o tom právě transsexualita je – translidé nechtě překračují hranice, které definují pohlaví u většinové  populace – cítí se být jedním pohlavím, avšak jejich pohlavní orgány je řadí k pohlaví druhému.

Transsexualita se týká pouze toho, s jakým pohlavím se člověk identifikuje, nesouvisí s povahovými rysy, politickými a jinými názory, zájmy či genderovou prezentací. Například transžena může být jemná, citlivá a empatická bytost se zájmem o vyšívání a módu, stejně jako drsná potetovaná motorkářka s holou hlavou. Podobně translidé vykazují všechny běžné varianty lidské sexuality stejně jako většinová společnost, např. z pohledu sexuální orientace mohou být heterosexuální, bisexuální, homosexuální či asexuální.

V této souvislosti je třeba ještě zmínit méně používaný termín cissexualita. Jak si jistě pamatujete z hodin organické chemie, předpona „cis-“ je opakem „trans-“ a tak výraz „cissexuální lidé“ označuje lidi z běžné populace, chcete-li „ne-transsexuální“. Nejsou-li vám nějaké jiné výrazy jasné, poraďte se s naším Slovníčkem.

Komentáře nejsou povoleny.