Transforum

Občanské sdružení Transforum zastupuje zájmy transsexuálních lidí v ČR. Hlavním cílem sdružení je podpora členů ve všech etapách života, boj proti diskriminaci translidí na pracovišti i v běžném životě a také veřejná osvěta.Komentáře nejsou povoleny.