Léčba

O léčbě transsexuality

(betaverze 🙂 )

Protože není zatím znám žádný způsob, jak změnit pohlavní identitu člověka (a je velmi sporné, zda by vůbec takový zásadní zásah do osobnosti člověka byl etický), jedinou možností (a ostatně doporučovanou i Světovou zdravotnickou organizací), jak definitivně vyřešit problém s transsexualitou, je podstoupit změnu pohlaví (jinak též „přeměna“). Jiná řešení, typu podpůrné psychoterapie a podobně, sice můžou přinést určitou/dočasnou úlevu, ale problém v plné šíři nejsou schopna vyřešit.

Základní etapy přeměny

Důležité kontakty

Mluvíme-li o léčbě, je pak transsexualita nemoc? V odpovědi na tuto otázku nepanuje ani mezi samotnými translidmi úplná shoda. Je zjevné, že se jedná o stav, který většině těch, kterých se týká, značně snižuje kvalitu života, přináší utrpení a lékařský zákrok bývá zpravidla jedinou možností, jak problémy spojené s transsexualitou alespoň zmírnit. Transsexualita je rovněž uvedená v Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD). Na druhou stranu, v některých zemích (např. Francie) sílí hnutí za vynětí transsexuality z této klasifikace, argumentující stigmatizací vyplývající z lékařské (a navíc psychiatrické) diagnózy a také právem na svobodné nakládání s se svým tělem. Umírněné stanovisko (které v současné době podporuje i občanské sdružení Transforum) doporučuje změnu klasifikace z duševní poruchy na poruchu somatickou, což by mohlo omezit společenskou stigmatizaci transsexuálních lidí a i lépe odpovídalo současným léčebným postupům. Zároveň by nedošlo k ohrožení možnosti hradit léčbu ze veřejného zdravotního pojištění.

Komentáře nejsou povoleny.