BDSM

BDSM je pojem obecně užívaný pro širokou škálu sexuálních praktik a orientací založených na domluvě, že je jeden z partnerů nadřazen druhému. Patří sem zejména erotický sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. Základem je absolutní oddanost a poslušnost podřízené osoby vůči dominantní a na oplátku za to podřízené osobě dominantní osoba zaručuje, že s ním bude jednat v rámci předem dohodnutých pravidel. Tato pravidla obsahují i pravidla o způsobu trestů či odměn. Tento vztah časem může přerůst i ve vztah otrokářský, tzn. že ze submisiva se dobrovolně stává otrok či otrokyně, a dobrovolně se vzdá všech svých práv, což většinou bývá doloženo podepsáním tzv. otrocké smlouvy, která je submisivem dobrovolně podepsána.

Obsah

Význam zkratky BDSM

Zkratka pochází z angličtiny a je sama kompilátem tří dalších zkratek:[1]

Sadismus a masochismus

Erotický sadismus a masochismus je nejviditelnější součástí BDSM. Jedná se o úmyslné vyvolávání a přijímání bolesti, která se transformuje do sexuálního vzrušení. Existují různá vysvětlení tohoto jevu. Sadista však nikdy nesmí překročit masochistické potřeby submisiva víc nežli je submisiv schopen snést. Výjimku tvoří tresty, nejedná se v tu chvíli o uspokojování, avšak o potrestání nějakého prohřešku submisiva vůči nadřazené osobě a to podle pravidel která byla na začátku domluvena nebo o potrestání neuposlechnutí příkazu. Vše však musí probíhat s rozmyslem a chladnou hlavou ze strany nadřazené osoby, aby submisivovi neublížil.

V okamžiku sexuálního vzrušení je tělo zaplaveno adrenalinem a endorfiny, které způsobují, že tělo vnímá vnější podněty jinak než za normální situace. Často potřebuje k vybuzení stejné reakce silnější podněty než obvykle. Proto i „normální“ milenci při sexu často nevnímají například kousance a škrábání. Podřízená osoba se však většinou nedokáže uspokojit bez takové stimulace. Občas mu stačí jen drobné plácnutí či zmačknutí bradavek nebo prsou, aby dosáhl aspoň částečného uspokojení.

Dominance a submisivita

Pro některé lidi jsou vzrušující nejenom fyzické podněty, psychické podněty, ale též sama idea nadřazenosti (dominance) nebo podřízenosti (submisivita). Tato idea dominance a submisivity je u mnohých párů nebo skupin součástí denního života (tzv. 24/7), nevymezuje se pouze do oblasti sexuálních aktivit. Tento vztah však má předem jasně stanovená pravidla a nic se neděje submisivovi bez jeho svolení – tzn. že dominant neboli Pán (Paní) ví, co smí se svým submisivem dělat a co už nikoliv a i přesto se ho čas od času táže je-li vše v pořádku. Každý submisiv má právo na tzv. stopku, smí ji použít kdykoliv by se stalo něco neočekávaného, nebo kdykoliv by dominant zašel za hranice jeho možností. V tu chvíli dominant všeho nechá a okamžitě „odstraní“ důvod použité stopky. Díky tomuto pravidlu má podřízený jistotu že s ním bude nakládáno jak je dopředu domluveno a že nedojde k případné újmě na jeho zdraví.

Obvyklou (jakkoliv ne nutnou) součástí D/S her jsou symboly nadřazenosti a podřízenosti (jezdecký bičík, biče, důtky, plácačky, provazy, pouta, okovy, pás cudnosti, řetězy, obojek), roubíky, přívěsek BDSM znaku trojná monáda. Některé jsou nošené zejména submisivem trvale (byť v decentní formě – stále nošený šperk symbolizuje obojek a či znak BDSM trojnou monádu). V dřívějších dobách bylo možné i tzv. značkování, neboli vypalování cejchu s iniciály vlastníka submisiva (dnes může nahradit tetování).

Častou součástí D/S je hraní rolí (ne však nezbytně). Typické scény a postavy jsou:

Ačkoliv v komerční erotické produkci obvykle převládá prezentace dominantního muže a submisivní ženy, erotická dominance a submisivita se obecně neváže na pohlaví a jsou možné všechny představitelné kombinace.[zdroj?] Častý je také takzvaný „switch“ kdy se partneři v roli nadřazeného střídají, což však není tak časté, většinou jsou role jasně rozdělené již od začátku a to po celou dobu trvání vztahu. Další je tzv. komtesa, je to subinka která patří a je podřazena jednomu Pánovi či Paní, ten však má další submisivy, kterým je ona nadřazena. Submisivní osoba nesmí mít víc jak jednoho Pána či jednu Paní, avšak Paní či Pán může mít kolik chce submisivů. Tyto vztahy jsou z obou stran naprosto dobrovolné a dojde-li k porušení těchto základních pravidel, vztah většinou skončí. Submisiv by měl za sebe najít odpovídající náhradu, což ne každý dominant vyžaduje.

Bondage a discipline

Rozdělení rolí

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se sexuální orientace jedince skládá v různé míře z komponent sadismu/masochismu, dominance/submisivity atd., používá se často neutrálnější označení pro role partnerů v BDSM hrách:

  • Top (překládáno jako hořejšek) – ten nadřazený: sadista, dominant (M také dom, Pán, Ž také domina, Madam, Paní)
  • Bottom (překládáno jako dolejšek) – ten podřízený: masochista, submisiv, (M také subík, Ž také subinka)
  • Switch (nepřekládá se) – ten, kdo může zastávat obě role dle volby či potřeby
  • Komtesa (nepřekládá se) – ta, co je podřízena dominantovi neboli subinka, ale nadřízena dalším vlastněným submisivům – dělá vše, co jí dominant přikáže, ale vůči ostatním submisivům je dominantní

Stejně jako v případě sociální dominance či submisivity, i dominance a submisivita sexuální je pojem relativní, závislý na čase a osobě, ke které se vztahuje.

Obvyklé BDSM praktiky (výběr)

BDSM komunita

Vyznavači BDSM se často sdružují s lidmi obdobného či doplňujícího se sexuálního zaměření. V současné době můžeme i v České republice mluvit o existenci BDSM komunity. Skutečností však je, že ne všichni lidé, jejichž sexuální zaměření spadá do kategorie BDSM, se k BDSM komunitě hlásí. Může to být z důvodu studu, snahy chránit si své soukromí, ale na druhé straně také proto, že komunita má obvykle svá pravidla typu safe, sane and consensual, díky nimž mohou patologickým sadistům členové komunity připadat nezajímavě. V BDSM komunitě se často vyskytují i lidé konvenčně sexuálně zaměření (tzv. vanilky), pro které se toto prostředí jeví jako atraktivní a zajímavé, jelikož si myslí, že uvidí něco, co jinde ne, zejména, že subinky jsou veřejným majetkem, který je půjčován k ukájení a poté se diví, že tomu tak nebývá. Častější však je výskyt vanilek, navštěvujících BDSM akce z důvodu vysoké koncentrace přátel, přičemž i tyto vanilky se následně mohou stát ručiteli za nově příchozí, je-li ručitelství vyžadováno.

Odkazy

Reference

  1. KUBÍK, Josef. Sexualita bez tabu. Brumovice : Carpe diem, 2010. 324 s. ISBN 978-80-87195-10-9. Kapitola BDSM – tělesné, sexuální, intimní aktivity, s. 39.

Externí odkazy

(Převzato z Wikipedie; zkráceno a doplněno redakcí)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *